junior1Het Junior-College

DE oplossing voor te jonge brugklassers.

Statistische gegevens wijzen uit, dat 4% van de kinderen in Nederland één of meerdere klassen overslaan. Dit heeft tot voordeel, dat beter tegemoet kan worden gekomen aan hun snellere ontwikkeling. Nadeel kan echter zijn, dat ze aan het eind van de basisschool sociaal-emotioneel nog niet helemaal toe zijn aan het voortgezet onderwijs.

Het Junior-College biedt een oplossing voor deze kinderen en hun ouders. De kinderen blijven officeel vallen onder het basisonderwijs maar worden in een aparte klas op een middelbare school ondergebracht en krijgen een uitdagend lesprogramma op het niveau van onderbouw VWO. Hierdoor kunnen ze op sociaal-emotioneel gebied nog een jaar groeien zonder dat ze een herhaling krijgen van de stof van voorgaande jaren.

Het Junior-College kan gezien worden als een regionale voorziening. De kinderen zijn afkomstig van diverse basisscholen en komen voor dit overbruggingsjaar bij elkaar in de klas. 

Onze organisatie streeft naar een landelijk dekkend netwerk van Junior-Colleges. Onder “scholen” vindt u een overzicht van schoolbesturen die het initiatief hebben genomen om een mogelijk Junior-College in hun regio te starten.


Jan Hendrickx
Oprichter Junior-College

NB. Het Junior-College stond eerder bekend onder de naam TUSSENKLAS.