junior1Het Junior-College

Informatie voor ouders

Stel je kind kan erg makkelijk leren en verveelt zich vaker op school. De leraar doet er alles aan om je kind wat meer uit te dagen: andere kinderen helpen, wat moeilijker stof aanbieden, enkele keren per week met verrijkingsmateriaal mogen werken.

Dit kan al voldoende zijn om een kind gemotiveerd te houden. Wat doe je echter als dit niet zo is? Vaak komt school dan met het aanbod om je kind een jaar over te laten slaan, zodat het  niveau van het hele lesaanbod  een stuk moeilijker wordt. 

Dit kan goed uitpakken, je kind moet er een tijd weer flink aan gaan trekken. Toch twijfelen ouders regelmatig of ze dit wel zullen doen, omdat ze zich afvragen of hun kind niet te jong zal zijn als het naar de middelbare school gaat. Niet te jong in intellectuele zin, maar als kind tussen allerlei pubers, met minder persoonlijk contact en toezicht, meer verleidingen.

Als je kind nog niet aan die omgeving toe is, kan het de dupe worden van zijn eigen voorsprong. 

Voor  ouders die wel voor versnellen zijn, maar niet voor het meteen instromen in het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs, is het Junior-College in het leven geroepen. 

De voordelen nog eens op een rij:
* De kinderen blijven nog een jaar in een beschermde omgeving, zodat ze als persoon tijd
  krijgen om te groeien.
* De kinderen worden op hun niveau uitgedaagd, zonder herhaling van de stof van voorgaande jaren en zonder vooruit te lopen op de stof van het middelbaar onderwijs.
* De kinderen leren allerlei vaardigheden en competenties die in het middelbaar onderwijs van belang zijn.